Yetişkin bir insanda vücut yapısının büyük bir kısmı su geriye kalan kısmı ise katı maddelerden oluşmaktadır. İnsan vücudunun yaklaşık olarak % 60’ı su ve % 40’ı katı maddeden oluşur.

Örnek: 65 kilo olan bir kişi, yaklaşık 40 kg vücut suyuna sahiptir. Vücuttaki su oranı, yaşa ve cinsiyete göre değişir. Yaş ne kadar küçülürse, su oranı o kadar yükselir.

Yeni doğmuş bir bebekte, bu oran % 80’dir. Doğumdan itibaren geçen ilk 1-2 haftalık sürede, bu oran hızla düşer. Bunu takip eden günlerde, düşme hızı yavaşlar ve 15’nci yılda: su oranı yetişkin insan seviyesine iner.

Kişi, yaşlandıkça su oranı bir miktar daha düşer. Çünkü vücutta suyun yerini yağ almaya başlar.

İnsan herhangi bir kriz durumunda, hayati tehlikeye girmeden, ancak vücudundaki suyun % 10’unu kaybeder. İnsan vücudu, su kaybına, açlıktan daha fazla hassastır. Yemek yemeden 6 hafta yaşanabilir. Ancak su içmeden 1 haftadan fazla yaşamak mümkün olmaz.

Add your comment or reply. Your email address will not be published. Required fields are marked *